Quảng cáo

Guide to The Use of Blogs

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2007

Cá lớn ăn cá bé
(China Designing New Heavy-Lift Rockets
State Media in China announced it would be increasing the country's ability to put satellites and space stations into space. This new breed of rockets signals China’s move towards a greater space presence.

The new rockets, called Long March 5’s, will be used to deploy communications satellites and lunar probes. They will have a much greater lifting capacity than the current rockets. The new rockets are to be launch ready by 2013.

President of China Academy of Launch Vehicle Technology, Wu Yansheng said, "It will also give China the same launch capabilities as developed countries”. The announcements come just after last weeks successful launch of China’s first lunar probe. )

Không có nhận xét nào:

9X show hàng, khoe hàng, vào nhà nghỉ

Your IP của bạn

Hướng dẫn chơi Games

Để tránh tình trạng nhiều âm thanh của nhiều games lẫn lộn hoặc phòng trường hợp Games tải quá lâu thì bạn hãy nhấp vào những liên kết phía trên để chọn games mà mình cần chơi.Cám ơn vì đã ghé trang Web